Hair Brush #4062

$21.00

Premium Hair Brush with the Lilla Rose logo.